Additional Resource

2021 års ledarskapsutbildning om tempeltjänst och släktforskning

3 apostles
Äldste David A. Bednar, äldste Gary E. Stevenson och äldste Dale G. Renlund i de tolv apostlarnas kvorum leder 2021 års ledarskapsutbildning om tempeltjänst och släktforskning den 25 februari 2021. © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

Äldste David A. Bednar, äldste Gary E. Stevenson och äldste Dale G. Renlund i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga leder en utbildning av ledare i församlingar och stavar, unga kvorum- och klasspresidentskap samt medlemmar med ämbeten och ansvar inom missionsverksamhet eller tempeltjänst och släktforskning. Ledarskapsutbildningen kan ses på begäran från och med den 25 februari 2021.

Temat är ”Hör honom genom tempeltjänst och släktforskning” med fokus på detta löfte från president Russell M. Nelson: ”Jag lovar att när du tillbringar mer tid i templet och åt släktforskning ökar och förbättrar du din förmåga att höra honom” (”Hör honom”, generalkonferensen i april 2020).

De som bör delta

Stavs- och församlingsråd, biskopsråd och grenspresidentskap, äldstekvorumets och Hjälpföreningens presidentskap, presidentskap för Unga kvinnor och Primär, församlingens missionsledare och missionärer, församlingens tempel- och släktforskningsledare, församlingens tempel och släktforskningshandledare, Unga kvinnors klasspresidentskap samt aronska prästadömets presidentskap är alla inbjudna.

Se på begäran

Ledarskapsutbildningen är tillgänglig från och med den 25 februari 2021 på ChurchofJesusChrist.org/family-history eller på kyrkans sida för utsändningar. Den kommer att finnas på engelska, spanska, portugisiska, franska, italienska, tyska, koreanska, japanska, kinesiska samt svenska. En inspelning av utbildningen finns kort därefter i Evangeliebiblioteket.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.