Additional Resource

Takimi Shpirtëror i Zonës për Të Rinjtë në Moshë Madhore me Plakun Kuentin L. Kuk

Elder-Quentin-L.-CookDownload Photo

Plaku Kuentin L. Kuk, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, do t’u flasë të rinjve në moshë madhore në zonat e Europës, Europës Lindore, Afrikës dhe Lindjes së Mesme, më 9 janar 2022.

Atij do t’i bashkohet bashkëshortja, Motra Meri G. Kuk, Plaku Markus B. Nash dhe Plaku Geri S. Sabin, të dy Autoritete të Përgjithshme Të Shtatëdhjetë.

Shiheni transmetimin e drejtpërdrejtë të dielën, më 9 janar, në orën 09:00 MST, 16:00 UTC dhe 17:00 në Frankfurt, Gjermani, në YouTube ose në faqen e Kishës Transmetimet e Drejtpërdrejta në anglisht, çekisht, danisht, finlandisht, gjermanisht, holandisht, hungarisht, italisht, kroatisht, norvegjisht, polonisht, rusisht, rumanisht, sllovenisht, suedisht, shqip dhe ukrainisht.

Pas transmetimit të drejtpërdrejtë, shihni transmetimin në YouTube.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.