Additional Resource

COVID-19 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΩ (Greek)

Γενική Συνέλευση Απριλίου 2020

19 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές:

Καθώς έχουμε δει τις πολλές αλλαγές σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, έχουμε προβεί σε προσαρμογές στην ιεραποστολική υπηρέτηση, στο έργο ναού και στους τρόπους με τους οποίους συναθροιζόμαστε και εκκλησιαζόμαστε.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν έλθει νέες κατευθυντήριες οδηγίες από ειδικούς σε όλο τον κόσμο. Αφού συσκεφθήκαμε ως Πρώτη Προεδρία και Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων, θεωρήσαμε συνετό να τροποποιήσουμε περαιτέρω τη δομή της γενικής μας συνέλευσης Απριλίου 2020.

Κάθε συγκέντρωση θα μεταδοθεί από ένα μικρό εντευκτήριο στην Τεμπλ Σκουέαρ. Η Πρώτη Προεδρία θα προεδρεύει και θα διευθύνει αυτές τις συγκεντρώσεις και θα παρευρεθούν μόνον όσοι έχουν προσκληθεί να μιλήσουν ή να προσευχηθούν. Η μουσική για τη συνέλευση έχει προηχογραφηθεί.

Προβαίνοντας σε αυτές τις προσαρμογές, κρίνουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε όσους εργάζονται για την επιβράδυνση της διασποράς και του αντίκτυπου αυτής της πανδημίας. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτούς και εξακολουθούμε να προσευχόμαστε γι’ αυτούς. Συγκινούμεθα από τις πολλές αφηγήσεις που ακούμε σχετικά με την τέλεση διακονίας προς αυτούς που έχουν ανάγκη κατά τους αβέβαιους αυτούς καιρούς. Προσευχόμαστε για τις εκλεκτότερες ευλογίες του Επουράνιου Πατέρα επάνω σας.

Αυτή θα είναι μία αξιοσημείωτη συνέλευση. Μηνύματα αλήθειας, ελπίδας και εμπνεύσεως θα κυριαρχήσουν καθώς εορτάζουμε την Αποκατάσταση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και επιζητούμε να Τον ακούμε.

Ειλικρινώς, 

Η Πρώτη Προεδρία καιη Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων 

_____

Ενημέρωση: Προσωρινές προσαρμογές στη λατρεία Ναού 

13 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές:

Οι ταχέως μεταβαλλόμενες υγειονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο αποτελούν πηγή αυξανόμενης ανησυχίας. Πολλές κυβερνήσεις έθεσαν περιορισμούς που απαίτησαν το προσωρινό κλείσιμο κάποιων ναών. Κατόπιν προσευχής και στην προσπάθειά μας να εξισορροπήσουμε αυτούς τους περιορισμούς με την ανάγκη να συνεχίσουμε το έργο ναού, αποφασίσαμε να προβούμε στις ακόλουθες προσωρινές προσαρμογές, οι οποίες ισχύουν από τις 16 Μαρτίου 2020, για όλους τους ναούς, σε όλο τον κόσμο.

  • Όπου η κυβέρνηση ή άλλοι περιορισμοί στις δημόσιες και/ή θρησκευτικές συγκεντρώσεις ουσιαστικά αποκλείουν τη δραστηριότητα στον ναό, οι διατάξεις ζώντων και δι’ αντιπροσώπου θα ανασταλούν προσωρινά.
  • Όπου η κυβέρνηση ή άλλοι περιορισμοί δεν αποκλείουν κάθε δραστηριότητα στον ναό, οι ακόλουθες διατάξεις ναού για άτομα εν ζωή θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων μόνο κατόπιν ραντεβού: διατάξεις επισφράγισης συζύγων και παιδιού-γονέων, αρχικές διατάξεις και διατάξεις προικοδότησης. Προσωρινά, δεν θα τελούνται διατάξεις ναού δι’ αντιπροσώπου.
  •  Όλοι οι χώροι φιλοξενίας επισκεπτών θα παραμείνουν κλειστοί.

Τα μέλη της Εκκλησίας θα λαμβάνουν οδηγίες, όταν προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για διατάξεις ζώντων. Το προσωπικό του ναού θα επικοινωνήσει με τα άτομα που έχουν ήδη προγραμματισμένα ραντεβού.

Θα ληφθούν μέτρα σε όλους τους ναούς για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του προσωπικού των ναών, του περιορισμού των επισκεπτών στις διατάξεις ζώντων και της τήρησης των οδηγιών που αφορούν στην αλληλεπίδραση με φιλοξενούμενους.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θα δοθούν στις προεδρίες των ναών και θα γίνουν περαιτέρω προσαρμογές, όπως κρίνεται απαραίτητο.

Αδημονούμε για τη στιγμή που οι ναοί θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν πλήρως και να χορηγήσουν τις ευλογίες του έργου ναού στα μέλη και τους προγόνους τους.

Ειλικρινώς, 

Η Πρώτη Προεδρία καιη Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων 

_____

Ενημέρωση: Οι συναθροίσεις των μελών της Εκκλησίας αναστέλλονται προσωρινά παγκοσμίως

Οι τοπικοί ηγέτες θα συσκεφθούν για να προσδιορίσουν πώς να κάνουν διαθέσιμη τη μετάληψη σε μέλη τουλάχιστον μία φορά τον μήνα

Η Πρώτη Προεδρία και η Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έστειλαν την ακόλουθη επιστολή στις 12 Μαρτίου 2020 σε μέλη της Εκκλησίας ανά τον κόσμο.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Όπως υποσχεθήκαμε στην επιστολή μας της 11ης Μαρτίου 2020, εξακολουθούμε να ελέγχουμε τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις που σχετίζονται με τον COVID-19 σε όλον τον κόσμο. Έχουμε λάβει υπ’ όψιν τις συμβουλές τοπικών ηγετών της Εκκλησίας, κυβερνητικών αξιωματούχων και ιατρικών ειδικών και έχουμε επιζητήσει την καθοδήγηση του Κυρίου σε αυτά τα ζητήματα. Παρέχουμε τώρα τις ακόλουθες ενημερωμένες οδηγίες.

Με άμεση ισχύ, όλες οι δημόσιες συναθροίσεις των μελών της Εκκλησίας αναστέλλονται προσωρινά παγκοσμίως μέχρι νεωτέρας. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Συνελεύσεις πασσάλου, συνελεύσεις ηγεσίας και άλλες μεγάλες συναθροίσεις
  • Όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις εκκλησιασμού, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων μεταλήψεως
  • Δραστηριότητες κλάδου, τομέως και πασσάλου

Όπου είναι δυνατόν, παρακαλούμε διεξάγετε αναγκαίες συγκεντρώσεις ηγεσίας μέσω της τεχνολογίας. Συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορούν να παραπεμφθούν στους τοπικούς ηγέτες της ιεροσύνης. Θα παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με άλλα ζητήματα.

Οι επίσκοποι θα πρέπει να συσκεφθούν με τον πρόεδρο πασσάλου τους για να προσδιορίσουν πώς να κάνουν διαθέσιμη τη μετάληψη σε μέλη τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Παροτρύνουμε τα μέλη στις προσπάθειές τους τέλεσης διακονίας να φροντίζουν το ένα το άλλο. Θα πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος να ευλογούμε και να ανυψώνουμε πνευματικώς τους άλλους.

Δίνουμε τη μαρτυρία μας για την αγάπη του Κυρίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αβεβαιότητας. Θα σας ευλογήσει για να βρείτε χαρά καθώς κάνετε ό,τι καλύτερο για να ζείτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού υπό κάθε συνθήκη.

Ειλικρινώς,

Η Πρώτη Προεδρία και η Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.