Additional Resource

COVID-19 Актуализация (Bulgarian)

Обща конференция, април 2020 г.

19 март 2020 г.

Скъпи братя и сестри,

Виждайки множеството промени по света, породени от пандемията COVID-19, приспособихме към обстановката мисионерската служба, храмовата работа и начините, по които се събираме и извършваме поклонение.

В последните дни се появиха нови указания от световни експерти. След като се съветвахме заедно като Първо президентство и Кворум на дванадесетте апостоли, почувствахме, че ще бъде мъдро да преустроим също и формата на нашата обща конференция, април 2020 г.

Всяка сесия ще бъде излъчвана от малка зала на Храмовия площад. Първото президентство ще председателства и води тези сесии, и ще присъстват само хората, които са поканени да говорят или да кажат молитва. Музиката за конференцията е записана предварително.

Правейки тези промени, чувстваме, че можем да помогнем на хората, които работят да забавят разпространението и влиянието на тази пандемия. Благодарни сме за тях и продължаваме да се молим за тях. Трогнати сме от множеството разкази, за които научаваме, за извършване на служение на хора в нужда в тези несигурни времена. Молим се да получавате най-отбраните благословии на Небесния Отец.

Това ще бъде една необикновена конференция. Ще има много послания за истина, надежда и вдъхновение, докато отбелязваме Възстановяването на Евангелието на Исус Христос и се стремим да се вслушваме в Неговия глас.

С уважение,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

_____

Актуализация Временни промени в храмовото служение 

13 март 2020 г.

Скъпи братя и сестри, 

Бързо променящите се и опасни за здравето обстоятелства по света са в основата на все по-сериозни притеснения. Много страни са въвели ограничения, които налагат временното затваряне на редица храмове. Докато с молитва се опитвахме да разберем как да се намери баланс между тези ограничения и нуждата да се извършва храмова работа, решихме да направим описаните по-долу временни промени, които влизат в сила от 16 март 2020 г. и се отнасят за всички храмове по света.

  • Там, където според въведените от държавното управление или други институции ограничения по отношение на събиранията с обществена и/или религиозна цел е забранена храмовата дейност, временно се преустановява извършването на обреди за живите, а също и за починалите чрез заместник. 
  • Там, където според въведените от държавното управление или други институции ограничения храмовата дейност не е забранена, в зависимост от възможностите и с предварително записване ще се извършват само следните храмови обреди за живите: запечатване на съпруг и съпруга, запечатване на дете към родители, лични първоначални обреди и лично надаряване. Временно няма да се извършват храмови обреди за починалите чрез заместник.
  • Всички сгради за настаняване на посещаващите храма ще бъдат затворени.

Членовете на Църквата ще получат насоки кога могат да се записват за обреди за живите. Храмови служители ще се свържат с тези, които вече са се записали.

Във всички храмове ще бъдат предприемани мерки за ограничаване на риска от разпространяване на заразата, включително намаляване на броя на храмовите служители, ограничаване на броя на гостите при обреди за живите и следване на насоките при общуване с тези, които участват в обредите. 

На храмовите президентства ще бъде предоставена допълнителна информация, а ако е необходимо, ще бъдат направени допълнителни промени. 

С голямо нетърпение очакваме времето, когато храмовете отново ще могат да работят напълно и да предоставят благословиите на храмовата работа на членовете и техните предци. 

Искрено ваши, 

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

____

Ново съобщение: Временно се отлагат събиранията на членовете на Църквата по целия свят

Местните ръководители ще се съветват и преценяват как да бъде отслужвано причастието за членовете поне веднъж месечно

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпратиха следното писмо на 12 март 2020 г. до членовете на Църквата по целия свят.

Скъпи братя и сестри,

Както обещахме в нашето писмо от 11 март 2020 г., продължаваме да следим променящите се обстоятелства, свързани с разпространението на вируса COVID-19 по света. Взехме предвид съвета на местните ръководители на Църквата, държавни служители и медицински специалисти и търсихме Господното напътствие по отношение на тези въпроси. Сега предоставяме следните обновени насоки.

Влизайки в сила незабавно, временно се отлагат всички обществени събирания на членове на Църквата по света, до получаването на по-нататъшни указания. Това се отнася за:

Конференции на кол, конференции за ръководители и други големи събирания

Всички обществени служби за богослужение, включително и събранието за причастие

Дейности на ниво клон, район и кол

Където е възможно, провеждайте всички важни събрания на ръководители чрез различните видове технологии. Всички конкретни въпроси могат да бъдат отправяни към местните свещенически ръководители. Допълнително ще бъдат предоставяни напътствия, свързани с други въпроси.

Епископите ще се съветват със своите президенти на кол как да бъде отслужвано причастието за членовете поне веднъж месечно.

Насърчаваме членовете в техните усилия да си служат едни на други. Трябва да следваме примера на Спасителя да благославяме и въздигаме околните.

Даваме свидетелство за любовта на Господ особено през този период на несигурност. Той ще ви благославя да чувствате радост, докато давате най-доброто от себе си да живеете според Евангелието на Исус Христос при всички обстоятелства.

Искрено ваши,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.