Additional Resource

COVID-19 Aġġornament (Maltese)

Aġġornament: Laqgħat b’Numru Kbir ta’ Membri tal-Knisja Qed Jiġu Temporanjament Sospiżi Madwar id-Dinja

Il-mexxejja lokali se jiddiskutu bejniethom biex jaraw kif is-sagrament jista’ jkun disponibbli għall-membri mill-inqas darba fix-xahar

L-Ewwel Presidenza u l-Kworum tat-Tnax-il Appostlu tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu tal-Qaddisin tal-Aħħar Żmien bagħtu l-ittra li ġejja li ġġib id-data tat-12 ta’ Marzu, 2020, lill-membri tal-Knisja madwar id-dinja.

Għeżież Ħuti,

Kif wiegħedna fl-ittra tagħna li ġġib id-data tal-11 ta’ Marzu, 2020, aħna se nkomplu nosservaw il-kundizzjonijiet dejjem jinbidlu relatati mal-COVID-19 madwar id-dinja. Aħna kkunsidrajna l-parir tal-mexxejja lokali tal-Knisja, tal-uffiċjali tal-gvern u tal-professjonisti mediċi, u rajna li niksbu wkoll il-gwida tal-Mulej f’dawn il-ħwejjeġ. Issa aħna se nipprovdu d-direzzjoni aġġornata li ġejja.

B’effett immedjat, laqgħat pubbliċi li fihom ikun hemm numru kbir ta’ membri tal-Knisja qed jiġu temporanjament sospiżi madwar id-dinja sakemm ninfurmawkom mod ieħor. Dawn jinkludu:

Konferenzi tal-wited, konferenzi tat-tmexxija u laqgħat oħra b’numru kbir ta’ nies

Is-servizzi pubbliċi ta’ qima kollha, inkluż il-laqgħat tas-sagrament

Attivitajiet tal-fergħa, tal-qasam u tal-wited

Fejn hu possibbli, jekk jogħġobkom mexxu kwalunkwe laqgħat tat-tmexxija li huma essenzjali permezz tat-teknoloġija. Ċerti mistoqsijiet speċifiċi tistgħu tagħmluhom lill-mexxejja lokali tas-saċerdozju. Aktar ’il quddiem se nipprovdulkom aktar direzzjoni relatata ma’ ħwejjeġ oħra.

L-isqfijiet għandhom jiddiskutu mal-president tal-wited tagħhom biex jaraw kif is-sagrament jista’ jkun disponibbli għall-membri mill-inqas darba fix-xahar.

Aħna nħeġġu lill-membri fl-isforzi tagħhom tal-ministeru biex jieħdu ħsieb xulxin. Aħna għandna nimxu wara l-eżempju tas-Salvatur biex inbierku u nelevaw lil xulxin.

Aħna nagħtu x-xhieda tagħna dwar l-imħabba tal-Mulej f’dan iż-żmien ta’ inċertezza. Huwa jberikkom sabiex issibu l-ferħ hekk kif tagħmlu l-almu tagħkom biex tgħixu l-evanġelju ta’ Ġesù Kristu f’kull ċirkustanza.

B’sinċerità,

L-Ewwel Presidenza u l-Kworum tat-Tnax-il Appostlu

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.