Additional Resource

COVID-19 Atjaunināt (Latvian) 

Par 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci

2020. gada 19. martā

Dārgie brāļi un māsas!

Redzot daudzās izmaiņas, ko pasaulē izraisa COVID-19 pandēmija, mēs esam veikuši atbilstošus pielāgojumus misionāru kalpošanas darbā, tempļa darbā un tajā, kā mēs pulcējamies un pielūdzam Dievu.

Pēdējo dienu laikā eksperti no visas pasaules ir izstrādājuši jaunas vadlīnijas. Noturot Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma apspriedi, mēs esam nolēmuši, ka būtu prātīgi ieviest papildus izmaiņas mūsu 2020. gada aprīļa vispārējās konferences formātā.

Visas sesijas tiks pārraidītas no nelielas auditorijas Tempļa skvērā. Šajās sesijās prezidēs un tās vadīs Augstākais prezidijs, un tās apmeklēs tikai tie, kuri ir aicināti uzstāties ar uzrunām vai teikt lūgšanas. Konferencē skanēs iepriekš ierakstīta mūzika un dziesmas.

Mēs uzskatām, ka ar šo izmaiņu ieviešanu mēs varam atbalstīt tos, kuri darbojas, lai palēninātu šīs pandēmijas izplatīšanos un ietekmi. Mēs esam pateicīgi par viņiem un turpinām par viņiem lūgt. Mūs saviļņo daudzi mūsu dzirdētie stāsti par kalpošanu tiem, kuri šajā nenoteiktības laikā ir nonākuši grūtībās. Mēs lūdzam, lai jums tiktu dāvātas mūsu Debesu Tēva izmeklētākās svētības.

Šī būs ievērojama konference. Tajā dominēs vēstījumi par patiesību, cerību un iedvesmu, atzīmējot Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu un cenšoties Viņu sadzirdēt.

Ar sirsnīgiem sveicieniem —

Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

_____

Atjaunināt: Par pagaidu izmaiņām tempļa apmeklēšanā

2020. gada 13. martā

Dārgie brāļi un māsas!

Straujais cilvēku veselības apdraudējuma kāpums visā pasaulē ir izraisījis pieaugošas bažas. Daudzu valdību ieviesto ierobežojumu dēļ ir bijusi nepieciešama vairāku tempļu pagaidu slēgšana. Ar lūgšanu apsverot minētos ierobežojumus, līdz ar nepieciešamību turpināt tempļa darbu, mēs esam nolēmuši ieviest pagaidu noteikumus attiecībā uz visu tempļu apmeklēšanu visā pasaulē, kas stāsies spēkā ar 2020. gada 16. martu.

• Vietās, kur, stājoties spēkā valdības vai cita veida ierobežojumiem attiecībā uz sabiedrisko un/vai reliģisko pulcēšanos, tempļa apmeklēšana nav iespējama, priekšrakstu veikšana mirušo labā un par dzīvajiem uz laiku tiks apturēta.

• Vietās, kur valdības vai cita veida ierobežojumi neizslēdz visus tempļa pasākumus, iespēju robežās un tikai ar iepriekšēju pierakstu tiks organizēta šādu tempļa priekšrakstu veikšana par dzīvajiem: personīgie vīra un sievas, kā arī bērnu un vecāku saistīšanas priekšraksti; personīgie sākotnējie un endaumenta priekšraksti. Aizstājošie priekšraksti pagaidām netiks veikti.

• Visas tempļa apmeklētāju izmitināšanas vietas tiks slēgtas.

Baznīcas locekļiem tiks sniegti norādījumi attiecībā uz pieteikšanās kārtību personīgo priekšrakstu veikšanai. Tempļa darbinieki sazināsies ar personām, kam jau ir ieplānots tempļa apmeklējums.

Visos tempļos tiks sperti nepieciešamie soļi, lai līdz minimumam samazinātu slimības izplatības risku, samazinot tempļa darbinieku skaitu, ierobežojot viesu skaitu dzīvo cilvēku priekšrakstos un sekojot tempļa apmeklētāju saskarsmes vadlīnijām.

Tempļu prezidijiem tiks sniegta papildu informācija, un, atkarībā no nepieciešamības, ieviestas turpmākas izmaiņas.

Mēs ļoti gaidām brīdi, kad tempļi atkal varēs darboties ar pilnu jaudu, ļaujot Baznīcas locekļiem un viņu priekštečiem baudīt tempļa darba nodrošinātās svētības.

Ar cieņu —

Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

_____

Jaunākās ziņas: Baznīcas locekļu sanāksmes uz laiku atliktas visā pasaulē 

Vietējie vadītāji apspriedīsies, lai noteiktu, kā Baznīcas locekļiem nodrošināt Svēto Vakarēdienu vismaz reizi mēnesī

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums 2020. gada 12. martā nosūtīja Baznīcas locekļiem visā pasaulē tālāk doto vēstuli.

Dārgie brāļi un māsas!

Kā apsolīts mūsu 2020. gada 11. marta vēstulē, mēs turpinām vērot mainīgos apstākļus visā pasaulē attiecībā uz KOVID-19. Mēs esam ņēmuši vērā vietējo Baznīcas vadītāju, valdību amatpersonu un medicīnas speciālistu padomu un esam meklējuši Tā Kunga vadību šajās lietās. Tagad mēs sniedzam šādus jaunākos norādījumus.

Sākot ar šo brīdi, visas Baznīcas locekļu publiskās sanāksmes uz laiku ir atliktas visā pasaulē līdz turpmākajam paziņojumam. Tas ietver:

  • Staba konferences, vadītāju konferences un citas lielas sanāksmes
  • Visus publiskos dievkalpojumus, tajā skaitā Svētā Vakarēdiena sanāksmes
  • Draudzes, bīskapijas un staba aktivitātes

Kur tas ir iespējams, lūdzu, rīkojiet visas nepieciešamās vadītāju sapulces, izmantojot tehnoloģijas. Ar konkrētiem jautājumiem var vērsties pie vietējiem priesterības vadītājiem. Tālāki norādījumi attiecībā uz citiem jautājumiem tiks sniegti.

Bīskapiem būtu jāapspriežas ar savu staba prezidentu, lai noteiktu, kā Baznīcas locekļiem nodrošināt Svēto Vakarēdienu vismaz reizi mēnesī.

Mēs mudinām Baznīcas locekļus gādīgi kalpot, rūpējoties citam par citu. Mums vajadzētu sekot Glābēja piemēram, lai svētītu un pacilātu citus.

Mēs liecinām par Tā Kunga mīlestību šajā nedrošajā laikā. Viņš jūs svētīs, lai jūs rastu prieku, darot to labāko, lai katrā situācijā dzīvotu atbilstoši Jēzus Kristus evaņģēlijam.

Ar sirsnīgu sveicienu,

Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.