Additional Resource

COVID-19 CẬP NHẬT (Vietnamese)

Những Điều Chỉnh Tạm Thời về Việc Thờ Phượng trong Đền Thờ

Ngày 13 tháng 3 năm 2020

Các Anh Chị Em thân mến:

Việc tình trạng sức khỏe thay đổi nhanh chóng trên khắp thế giới là một mối lo ngại ngày càng tăng. Nhiều chính phủ đã đặt ra những hạn chế yêu cầu tạm thời đóng cửa một số đền thờ. Khi chúng tôi thành tâm tìm kiếm sự cân bằng giữa những sự hạn chế này với nhu cầu thực hiện công việc đền thờ, chúng tôi đã quyết định thực hiện các điều chỉnh tạm thời sau, có hiệu lực vào ngày 16 tháng Ba năm 2020, cho tất cả các đền thờ trên khắp thế giới.

• Trên thực tế, ở những nơi chính phủ hoặc có các hạn chế khác đối với những cuộc tụ họp công cộng và/hoặc tôn giáo mà ngăn cản hoạt động của đền thờ, thì các giáo lễ cho người sống và làm thay cho người chết sẽ tạm thời được hoãn lại.

• Ở những nơi chính phủ hoặc có các hạn chế khác không ngăn cản tất cả các hoạt động của đền thờ, thì các giáo lễ đền thờ sau đây dành cho người sống sẽ chỉ được sắp xếp theo số lượng cuộc hẹn cho phép: các giáo lễ gắn bó chồng với vợ và con cái với cha mẹ, và các giáo lễ thanh tẩy và thiên ân cho người sống. Trên cơ sở tạm thời, các giáo lễ làm thay sẽ không được thực hiện.

• Tất cả nhà ở dành cho người đi đền thờ sẽ đóng cửa.

Các tín hữu của Giáo Hội sẽ được cung cấp sự chỉ dẫn khi họ sắp xếp những cuộc hẹn về các giáo lễ dành cho người sống. Các cá nhân hiện đã có các cuộc hẹn theo lịch trình sẽ được nhân viên đền thờ liên lạc.

Các bước sẽ được thực hiện trong tất cả các đền thờ để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, bao gồm việc giảm nhân viên đền thờ, hạn chế người tham dự trong các giáo lễ cho người sống, và tuân theo các chỉ dẫn trong việc tương tác với người đi đền thờ.

Thông tin bổ sung sẽ được cung cấp cho các chủ tịch đoàn đền thờ, và những sự điều chỉnh thêm sẽ được thực hiện khi cần thiết.

Chúng tôi tha thiết mong đợi đến khi các đền thờ có thể hoạt động trở lại với hết khả năng và mang các phước lành của công việc đền thờ đến với các tín hữu và tổ tiên của họ.

Thân ái,

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

_____

Tạm Hoãn Các Buổi Tụ Họp của Các Tín Hữu của Giáo Hội Trên Toàn Thế Giới

Các vị lãnh đạo địa phương sẽ bàn bạc để xác định cách thức thực hiện lễ Tiệc Thánh cho các tín hữu ít nhất mỗi tháng một lần.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã gửi bức thư sau đây đến các tín hữu của Giáo Hội trên toàn thế giới vào ngày 12 tháng Ba năm 2020.

Anh Chị Em thân mến,

Như đã hứa trong bức thư ngày 11 tháng Ba năm 2020, chúng tôi tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan đến COVID-19 trên toàn thế giới. Chúng tôi đã cân nhắc lời khuyên của các vị lãnh đạo Giáo Hội địa phương, các quan chức chính phủ và các chuyên gia y tế, và đã tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa về những vấn đề này. Bây giờ chúng tôi cung cấp các hướng dẫn mới sau đây.

Tất cả các buổi tụ họp công cộng của các tín hữu của Giáo Hội ngay lập tức được tạm thời hoãn lại trên toàn thế giới cho đến khi có thông báo mới. Bao gồm:

  • Các đại hội giáo khu và các đại hội của giới lãnh đạo và các buổi tụ họp lớn khác
  • Tất cả các buổi lễ thờ phượng công cộng, bao gồm lễ Tiệc Thánh
  • Các sinh hoạt của chi nhánh, tiểu giáo khu và giáo khu

Nếu có thể, xin hãy tiến hành mọi cuộc họp lãnh đạo cần thiết thông qua công nghệ. Các câu hỏi cụ thể có thể được chuyển đến các vị lãnh đạo chức tư tế địa phương. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm những hướng dẫn liên quan đến các vấn đề khác.

Các vị giám trợ nên bàn bạc với chủ tịch giáo khu của mình để xác định cách thức thực hiện lễ Tiệc Thánh cho các tín hữu ít nhất mỗi tháng một lần.

Chúng tôi khuyến khích các tín hữu trong nỗ lực phục sự của họ để chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta nên noi gương Đấng Cứu Rỗi để ban phước và nâng đỡ người khác.

Chúng tôi làm chứng về tình yêu thương của Chúa trong thời gian bất ổn này. Ngài sẽ ban phước cho anh chị em để tìm thấy niềm vui khi anh chị em làm hết sức mình để sống theo phúc âm của Chúa Giê Giê Su Ky Tô trong mọi hoàn cảnh.

Thân ái,

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.