Additional Resource

COVID-19 Ink’a’ (Kekchi)

Ink’a’ te’b’aanumanq li ch’utam sa’ li Iglees sa’ chixjunil li ruchich’och’ chiru junjunqeb’ li kutan

Li Xb’eenil Awa’b’ejil ut lix Molameb’ li Kab’laju chi Apostol re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan xe’xtaqla li esilal a’in sa’ li 12 marzo, 2020, re chixjunileb’ li komon sa’ li ruchich’och’.

Ex qas qiitz’in,

Jo’ xqaye sa’ li esil xqataqla li 11 marzo, 2020, yooko chixk’eeb’al reetal li yoo chi k’ulmank rik’in li yajel COVID-19 sa’ chixjunil li ruchich’och’. Ak xqak’uub’ qana’leb’ rik’ineb’ laj jolominel re li Iglees sa’ k’iila na’ajej, rik’ineb’ li neke’k’anjelak sa’eb’ li jolomil tenamit jo’eb’ ajwi’ laj b’anonel, ut xqasik’ xb’eresihom li Qaawa’ chirix li na’leb’ a’in. Anajwan naqapuktesi li esil a’in.

Chalen anajwan, ink’a’ te’b’aanumanq li ch’utam sa’ li Iglees yalaq ta b’ar sa’ ruchich’och’ toj reetal naq taayeemanq resil naq us xb’aanunkileb’ wi’chik. Eb’ li ch’utam li ink’a’ te’b’aanumanq:

  • Eb’ li ch’utub’aj-ib’ re oqech, eb’ li ch’utub’aj-ib’ choq’ reheb’ laj jolominel, ut yalaq k’a’ chik chi ch’utamil.
  • Chixjunileb’ li ch’utam re loq’onink, jo’ li ch’utam re li loq’laj wa’ak
  • Eb’ li kok’ k’anjel re uq’ej, teep, ut oqech

Wi tento xb’aanunkil, cheb’aanu li ch’utam choq’ reheb’ laj jolominel sa’ li celular malaj sa’ ulul ch’iich’, wi naru. Wi wan eepatz’om, aatinanqex rik’ineb’ laj jolominel sa’ lee na’aj. Toj taqataqla xkomon chik li esil moqon.

Eb’ li obiisp tento te’aatinaq rik’in li awa’b’ej re oqech re xk’uub’ankil chan ru naq eb’ li komon te’ruuq chixk’ulb’al li loq’laj wa’ak jun sut chiru li po.

Naqapatz’ reheb’ li komon naq te’ril ut te’xtenq’a rib’ chirib’ileb’ rib’. Tento taqosob’tesiheb’ ut taqawaklesiheb’ li qas qiitz’in, jo’ kixb’aanu li Kolonel.

Sa’eb’ li ch’a’ajkil kutan a’in, naqach’olob’ xyaalal lix rahom li Qaawa’. A’an texrosob’tesi re teetaw xsahil eech’ool naq teeyal eeq’e chixyu’aminkil lix evangelio li Jesukristo.

Chi anchal qach’ool,

Li Xb’eenil Awa’b’ejil ut lix Molameb’ li Kab’laju chi Apostol

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.