Additional Resource

COVID-19 nadgradnja (Slovenian)

Sporočilo za javnost

Krajevni voditelji se bodo posvetovali, kako naj članom vsaj enkrat mesečno zagotovijo zakrament

Prvo predsedstvo in zbor dvanajstih apostolov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni sta 12. marca 2020 članom Cerkve po svetu poslala naslednje pismo:

Dragi bratje in sestre!

Kot smo obljubili v pismu z dne 11. marca 2020, še naprej spremljamo, kako se v svetu spreminjajo razmere glede virusa COVID-19. Upoštevali smo nasvete krajevnih cerkvenih voditeljev, vladnih uradnikov in zdravstvenih strokovnjakov in prosili Gospoda za vodstvo v teh zadevah. Podajamo vam naslednja najnovejša navodila.

Nemudoma začne veljati, da se vsa javna zbiranja članov Cerkve po svetu do nadaljnjega začasno ustavijo. Sem spadajo:

  • kolske konference, konference voditeljev in druga večja zbiranja;
  • vsa javna bogoslužja, vključno z zakramentnimi sestanki;
  • dejavnosti vej, oddelkov in kolov.

Prosimo vas, da kjer je to možno, vsa pomembne sestanke za voditelje opravite s pomočjo tehnologije. Podrobnejša vprašanja lahko naslovite na krajevne duhovniške voditelje. Podana bodo nadaljnja navodila glede drugih zadev.

Škofje naj se posvetujejo s svojim kolskim predsednikom, da določijo, kako bodo članom vsaj enkrat mesečno zagotovili zakrament.

Člane spodbujamo, naj si prizadevajo, da skrbno služijo in skrbijo drug za drugega. Slediti bi morali Odrešenikovemu vzoru, da blagoslovimo in povzdigujemo druge.

Pričujemo o Gospodovi ljubezni v tem negotovem času. Blagoslovil vas bo, da boste našli radost, ko boste po svojih najboljših močeh v vsaki situaciji živeli po evangeliju Jezusa Kristusa.

S spoštovanjem,

Prvo predsedstvo in zbor dvanajstih apostolov

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.