Additional Resource

COVID-19 Nauja informacija (Lithuanian)

2020 m. balandžio mėn. visuotinė konferencija

2020 m. kovo 19 d.

Brangūs broliai ir seserys!

Matydami daug pokyčių visame pasaulyje dėl COVID-19 pandemijos, pakoregavome misionierių tarnavimą, šventyklos darbą ir susirinkimų bei garbinimo būdus.

Pastarosiomis dienomis ekspertai iš viso pasaulio parengė naujas gaires. Pasitarę kaip Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas manome, kad yra išmintinga toliau keisti 2020 m. balandžio mėn. visuotinės konferencijos formą.

Kiekviena sesija bus transliuojama iš mažos auditorijos Šventyklos aikštėje. Pirmoji Prezidentūra pirmininkaus ir ves šias sesijas, o jose dalyvaus tik tie, kurie buvo pakviesti kalbėti ar melstis. Muzika konferencijai buvo įrašyta iš anksto.

Atlikdami šiuos pakeitimus manome, kad galime padėti tiems, kurie stengiasi sulėtinti šios pandemijos plitimą ir poveikį. Esame už juos dėkingi ir toliau dėl jų meldžiamės. Esame sujaudinti girdėdami apie daugybę atvejų, kai tarnaujama stokojantiems šiais netikrumo laikais. Meldžiamės, kad Dangiškasis Tėvas skirtų jums rinktinius palaiminimus.

Tai bus nuostabi konferencija. Minėdami Jėzaus Kristaus Evangelijos sugrąžinimą ir siekdami išgirsti Jį, girdėsime tiesos, vilties ir įkvėpimo žinias.

Nuoširdžiai

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas

_____

Nauja informacija: Laikini pakeitimai, susiję su garbinimu šventykloje

2020 m. kovo 13 d.

Brangūs broliai ir seserys!

Sparčiai besikeičiančios sveikatos sąlygos visame pasaulyje kelia vis didesnį susirūpinimą. Daugelis vyriausybių nustatė apribojimus, dėl kurių reikėjo laikinai uždaryti keletą šventyklų. Tokius apribojimus pamaldžiai stengdamiesi suderinti su būtinybe tęsti šventyklos darbą, nusprendėme imtis šių laikinų pakeitimų, kurie nuo 2020 m. kovo 16 d. įsigalioja visose šventyklose visame pasaulyje.

• Ten, kur vyriausybiniai ar kiti viešųjų ir (arba) religinių susibūrimų apribojimai iš esmės užkerta kelią bet kokiam šventyklos darbui, vikarinės ir gyvųjų apeigos bus laikinai sustabdytos.

• Ten, kur vyriausybiniai ar kiti apribojimai užkerta kelią ne visam šventyklos darbui, iš anksto susitarus ir kiek leis pajėgumai bus atliekamos šios šventyklos apeigos: vyro ir žmonos užantspaudavimo apeigos, vaiko užantspaudavimo su tėvais apeigos, gyvųjų pradinės ir endaumento apeigos. Vikarinės šventyklos apeigos laikinai nebus atliekamos.

• Visi svečių namai bus uždaryti.

Registruodamiesi gyvųjų apeigoms Bažnyčios nariai gaus nurodymus. Su jau užsiregistravusiais asmenimis susisieks šventyklos personalas.

Visose šventyklose bus imtasi veiksmų ligos plitimo rizikai sumažinti, įskaitant šventyklos personalo mažinimą, svečių ribojimą gyvųjų apeigose ir atitinkamų nurodymų laikymąsi bendraujant su lankytojais.

Šventyklų prezidentūroms bus pateikta papildoma informacija, o prireikus bus atliekami tolimesni pakeitimai.

Mes nekantraudami laukiame to laiko, kai šventyklos galės vėl veikti visu pajėgumu ir šventyklos darbo palaiminimai bus vėl prieinami nariams ir jų protėviams.

Nuoširdžiai

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas

_____

Nauja informacija: Stabdomi Bažnyčios narių susibūrimai visame pasaulyje

Vietiniai vadovai tarsis ir nuspręs, kaip bent kartą per mėnesį nariams suteikti sakramentą

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas 2020 m. kovo 12 d. išsiuntė šį laišką Bažnyčios nariams visame pasaulyje.

Brangūs broliai ir seserys!

Kaip žadėjome 2020 m. kovo 11 d. laiške, mes ir toliau stebime visame pasaulyje besikeičiančias aplinkybes, susijusias su COVID-19. Apsvarstėme vietos Bažnyčios vadovų, vyriausybės pareigūnų ir medicinos specialistų patarimus ir siekėme gauti Viešpaties nurodymus šiais klausimais. Dabar pateikiame šiuos atnaujintus nurodymus.

Pradedant nuo dabar visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai visame pasaulyje yra laikinai sustabdomi, kol nebus pranešta apie kitokį sprendimą. Tai apima:

  • Kuolų konferencijas, vadovų konferencijas ir kitus gausiai lankomus susirinkimus
  • Visas viešas pamaldas, įskaitant sakramento susitikimus
  • Skyrių, apylinkių ir kuolų veiklas

Jei įmanoma, visi svarbiausi vadovų susirinkimai turėtų būti organizuojami pasitelkus technologijas. Konkrečiais klausimais galite kreiptis į vietinius kunigijos vadovus. Bus duoti su kitais klausimais susiję nurodymai.

Vyskupai turėtų pasitarti su savo kuolo prezidentu ir nuspręsti, kaip bent kartą per mėnesį nariams suteikti sakramentą.

Skatiname narius per tarnystę rūpintis vienus kitais. Turime sekti Gelbėtojo pavyzdžiu ir laiminti bei stiprinti kitus.

Liudijame apie Viešpaties meilę šiuo neramiu metu. Jis palaimins jus, kad atrastumėte džiaugsmą, kai iš visų jėgų bet kokiomis aplinkybėmis stengsitės gyventi pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Nuoširdžiai

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.