Additional Resource

COVID-19 Opdatering (Danish)

Aprilkonferencen 2020

Den 19. marts 2020

Kære brødre og søstre

Efterhånden som vi har set mange forandringer rundt om i verden på grund af COVID-19-pandemien, har vi foretaget tilpasninger i missioneringen, tempeltjenesten og de måder, hvorpå vi samles og tilbeder.

De seneste dage har bragt os nye retningslinjer fra eksperter fra hele verden. Efter at have rådført os med hinanden som Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har vi følt det klogt yderligere at tilpasse formatet for aprilkonferencen 2020.

Hvert møde vil blive sendt fra et lille auditorium på Tempelpladsen. Det Første Præsidentskab vil præsidere og lede disse møder, og kun de, der er blevet bedt om at tale eller bede, vil være til stede. Musikken til konferencen er blevet optaget på forhånd.

Med disse tilpasninger føler vi, at vi kan hjælpe dem, der arbejder på at nedsætte tempoet for udbredelsen og virkningen af denne pandemi. Vi er taknemlige for dem og beder fortsat for dem. Vi er dybt rørt af de mange beretninger, vi hører om omsorg for de nødlidende i disse usikre tider. Vi beder om, at vor himmelske Faders mest udsøgte velsignelser må komme til jer.

Det vil være en helt usædvanlig konference. Budskaber om sandhed, håb og inspiration vil være fremherskende, når vi fejrer gengivelsen af Jesu Kristi evangelium og søger at høre ham.

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum

_____

Opdatering: Møder for Kirkens medlemmer midlertidigt suspenderet over hele verden

13. marts 2020

Kære brødre og søstre 

De hastigt ændrende sundhedstilstande verden over har været en kilde til stigende bekymring. Mange regeringer har iværksat begrænsninger, der har krævet midlertidig lukning af en række templer. Når vi i bøn har søgt at balancere disse begrænsninger med behovet for fortsat at udføre tempeltjeneste, har vi besluttet at foretage følgende midlertidige tilpasninger, som træder i kraft den 16. marts 2020 for alle templer i hele verden.

  • Hvor begrænsninger fra regeringer eller andre omkring offentlige og/eller religiøse forsamlinger i realiteten hindrer tempelaktivitet, vil udførelse af stedfortrædende ordinancer og ordinancer for levende midlertidigt blive suspenderet.
  • Hvor begrænsninger fra regeringer eller andre ikke hindrer al tempelaktivitet, vil følgende tempelordinancer for levende personer blive udført, som kapaciteten tillader det og kun efter aftale: Beseglinger af ægtemand og hustru samt barn til forældre foruden forberedende ordinancer og begavelse for levende. Midlertidigt vil stedfortrædende tempelordinancer ikke blive udført.
  • Alle gæstehjem vil blive lukket.

Kirkemedlemmer vil modtage instruktioner, når de træffer aftale om ordinancer for levende. Personer, der har fastsatte aftaler, vil blive kontaktet af templets medarbejdere.

Der bliver taget skridt i alle templer til at minimere risikoen for at udbrede sygdom, herunder at begrænse tempelmedarbejdere, begrænse gæster ved ordinancer for levende samt følge retningslinjer for samvær med tempelbesøgende.

Tempelpræsidentskaber vil flere oplysninger, og yderligere tilpasninger vil ske efter behov.

Vi ser med stor forventning frem til det tidspunkt, hvor templer igen kan fungere fuld kapacitet og bringe velsignelserne ved tempeltjeneste til medlemmer og deres forfædre.

Med kærlig hilsen 

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum 

_____

Opdatering: Møder for Kirkens medlemmer midlertidigt suspenderet over hele verden

Lokale ledere skal i råd afgøre, hvordan man gør det muligt at få nadveren mindst en gang om måneden

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har den 12. marts udsendt følgende brev til Kirkens medlemmer verden over.

Kære brødre og søstre

Som lovet i vores brev af 11. marts 2020 følger vi fortsat ændringer i situationen i forbindelse med COVID-19 over hele verden. Vi har overvejet råd fra lokale kirkeledere, regeringsrepræsentanter og læger og har søgt Herrens vejledning omkring dette. Vi kommer nu med følgende opdaterede retningslinjer.

Med omgående virkning er alle offentlige sammenkomster for medlemmer af Kirken midlertidigt suspenderet over hele verden indtil videre. Dette omfatter:

  • Stavskonferencer, lederskabskonferencer og andre større sammenkomster
  • Alle offentlige gudstjenester, herunder nadvermøder
  • Aktiviteter i grene, menigheder og stave

Hvor det er muligt, bedes alle nødvendige lederskabsmøder afholdes via teknologi. Specifikke spørgsmål kan rettes til lokale præstedømmeledere. Yderligere retningslinjer i forbindelse med andet vil komme.

Biskopper skal rådføre sig med deres stavspræsident for at afgøre, hvordan man gør det muligt for medlemmer at få nadveren mindst en gang om måneden

Vi opfordrer medlemmer til i deres omsorgsindsats at tage sig af hinanden. Vi bør følge Frelserens eksempel på at velsigne og opløfte andre.

Vi bærer i denne tid med usikkerhed vidnesbyrd om Herrens kærlighed. Han vil velsigne jer til at finde glæde, når I gør jeres bedste for at efterleve Jesu Kristi evangelium i alle situationer.

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.