Additional Resource

COVID-19 Oppdatering (Norwegian)

Midlertidige justeringer vedrørende tilbedelse i tempelet

13. mars 2020

Kjære brødre og søstre: 

En helsetilstand i rask endring over hele verden har blitt en kilde til tiltagende bekymring. Mange myndigheter har iverksatt restriksjoner som har ført til at flere templer midlertidig holde stengt. Når vi bønnfylt har søkt å finne en balanse mellom disse begrensningene og behovet for å la tempelarbeidet fortsette, har vi besluttet å iverksette følgende midlertidige justeringer, som trer i kraft 16. mars 2020, i alle templer over hele verden.

  • Der restriksjoner, pålagt av regjering eller andre, offentlige og/eller religiøse sammenkomster i realiteten ville utelukke tempelaktivitet, vil stedfortredende ordinanser og ordinanser for levende midlertidig bli suspendert.
  • Der restriksjoner, pålagt av regjering eller andre, ikke utelukker all tempelaktivitet, vil følgende tempelordinanser for levende personer bli lagt til rette for etter hva kapasiteten tillater og kun etter avtale: Beseglingsordinansene for mann og hustru, barn til foreldre, innledende-og begavelsesordinanser for levende. Midlertidig vil stedfortredende tempelordinanser ikke bli utført.
  • Alle gjestehjem vil bli stengt.

Kirkens medlemmer vil bli gitt instruksjoner når de setter opp sine avtaler om ordinanser for levende. Personer med gjeldende planlagte avtaler vil bli kontaktet av personalet ved tempelet.

Tiltak vil bli iverksatt ved alle templer for å minimere risikoen for å spre sykdom, herunder å redusere antall tempelpersonale, begrense antall gjester ved ordinanser for levende og følge retningslinjer for å omgås tempelbesøkende.

Ytterligere informasjon vil bli gitt tempelpresidenter og videre tilpasninger vil bli iverksatt etter behov.

Med stor forventning ser vi frem til den tid da templer igjen kan være i full drift og gi tempelarbeidets velsignelser til medlemmer og deres forfedre.

Vennlig hilsen 

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum 

_____

Oppdatering: Samlinger av Kirkens medlemmer er midlertidig suspendert over hele verden

Lokale ledere vil rådføre seg med hverandre for å avgjøre hvordan de kan gjøre nadverden tilgjengelig for medlemmene minst en gang i måneden

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte følgende brev den 12. mars 2020 til Kirkens medlemmer over hele verden.

Kjære brødre og søstre

Som lovet i vårt brev av 11. mars 2020, fortsetter vi å overvåke de skiftende forholdene relatert til COVID-19 over hele verden. Vi har vurdert rådene fra lokale ledere i Kirken, myndigheter og medisinske fagfolk, og har søkt Herrens veiledning i disse sakene. Vi gir nå følgende oppdaterte retningslinjer.

Med umiddelbar virkning blir alle offentlige sammenkomster av Kirkens medlemmer midlertidig suspendert over hele verden inntil ytterligere meddelelse. Dette innbefatter:

  • Stavskonferanser, lederskapskonferanser og andre store samlinger
  • Alle offentlige gudstjenester, inkludert nadverdsmøter
  • Aktiviteter i grener, menigheter og staver

Om mulig, vær så snill å gjennomføre nødvendige lederskapsmøter via teknologi. Konkrete spørsmål kan henvises til lokale prestedømsledere. Ytterligere rettledning knyttet til andre saker vil bli gitt.

Biskoper skulle rådføre seg med sin stavspresident for å avgjøre hvordan de kan gjøre nadverden tilgjengelig for medlemmene minst en gang i måneden.

Vi oppfordrer medlemmene i sin omsorgstjeneste til å hjelpe hverandre. Vi skulle følge Frelserens eksempel for å velsigne og oppløfte andre.

Vi bærer vårt vitnesbyrd om Herrens kjærlighet under denne tiden med usikkerhet. Han vil velsigne dere når dere gjør deres beste for å etterleve Jesu Kristi evangelium i alle omstendigheter.

Vennlig hilsen 

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.