Additional Resource

COVID-19 Päivitys (Finnish)

Temppelipalveluun tehdään tilapäisiä muutoksia

13. maaliskuuta 2020

Hyvät veljet ja sisaret

Nopeasti muuttuva terveystilanne eri puolilla maailmaa on aiheuttanut kasvavaa huolta. Monet hallitukset ovat asettaneet rajoituksia, jotka ovat edellyttäneet useiden temppelien väliaikaista sulkemista. Kun olemme rukoillen pyrkineet tasapainottamaan näitä rajoituksia ja tarvetta jatkaa temppelityötä, olemme päättäneet tehdä seuraavat väliaikaiset muutokset, jotka tulevat voimaan 16. maaliskuuta 2020 kaikissa temppeleissä eri puolilla maailmaa.

• Siellä missä julkiset ja/tai uskonnolliset kokoontumiset valtiovallan asettamien tai muiden rajoitusten vuoksi olisivat käytännössä esteenä temppelityölle, sijaistoimituksia ja eläville suoritettavia toimituksia lykätään väliaikaisesti.

• Siellä missä valtiovallan asettamat tai muut rajoitukset eivät estä kaikkea temppelityötä, seuraavia eläville suoritettavia temppelitoimituksia voidaan tehdä voimavarojen mukaan, kunhan aika on varattu etukäteen: aviomiehen ja vaimon sinetöimistoimitus, lapsen sinetöimistoimitus vanhempiin sekä eläville suoritettavat esitoimitukset ja endaumenttitoimitukset. Sijaistoimituksia ei toistaiseksi tehdä.

• Kaikki vierastalot suljetaan.

Kirkon jäsenet saavat ohjeet varatessaan ajan eläville suoritettavia toimituksia varten. Temppelin henkilökunta ottaa yhteyttä niihin, joilla on tällä hetkellä sovittu tapaaminen.

Kaikissa temppeleissä suoritetaan toimenpiteitä, joilla minimoidaan tautien leviämisen riski. Näitä ovat temppelin henkilökunnan vähentäminen, vieraiden läsnäolon rajoittaminen eläville suoritettavissa toimituksissa sekä ohjeiden noudattaminen oltaessa kanssakäymisissä temppelissäkävijöiden kanssa.

Temppelien johtokunnille annetaan lisätietoja, ja lisää muutoksia tehdään tarpeen mukaan.

Odotamme suurella innolla sitä aikaa, jolloin temppelit voivat jälleen toimia täydellä teholla ja ulottaa temppelityön siunaukset jäsenille ja heidän esivanhemmilleen.

Parhain terveisin

ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi

_____

Päivitys: Kirkon jäsenten kokoontumiset keskeytetään tilapäisesti maailmanlaajuisesti

Paikalliset johtohenkilöt neuvottelevat päättääkseen, kuinka saada sakramentti jäsenten saataville ainakin kerran kuussa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi lähettivät seuraavan kirjeen 12. maaliskuuta 2020 kirkon jäsenille maailmanlaajuisesti.

Hyvät veljet ja sisaret

Kuten 11. maaliskuuta 2020 päivätyssä kirjeessämme lupasimme, me seuraamme edelleen niiden olosuhteiden muuttumista, jotka liittyvät koronaviruksen aiheuttamaan tautiin (COVID-19) kaikkialla maailmassa. Olemme pohtineet kirkon paikallisten johtohenkilöiden, valtion viranomaisten ja lääketieteen ammattilaisten neuvoja sekä olemme pyytäneet Herran johdatusta näihin asioihin. Annamme nyt seuraavat päivitetyt ohjeet.

Tästä lähtien kaikki kirkon jäsenten julkiset kokoontumiset keskeytetään tilapäisesti maailmanlaajuisesti, kunnes toisin tiedotetaan. Näitä ovat:

  • vaarnakonferenssit, johtohenkilöiden konferenssit ja muut suuret kokoontumiset
  • kaikki jumalanpalvelukset, mukaan lukien sakramenttikokoukset
  • seurakuntien ja vaarnojen toiminnat.

Mikäli mahdollista, pitäkää kaikki välttämättömät johtohenkilöiden kokoukset tekniikan välityksellä. Tarkemmat kysymykset voi osoittaa paikallisille pappeusjohtajille. Muihin asioihin liittyviä lisäohjeita annetaan myöhemmin.

Piispojen tulee neuvotella vaarnanjohtajansa kanssa päättääkseen, kuinka saada sakramentti jäsenten saataville ainakin kerran kuussa.

Kannustamme jäseniä heidän palvelutyöpyrkimyksissään huolehtia toisistaan. Meidän tulee noudattaa Vapahtajan esimerkkiä siunata ja kohottaa muita.

Lausumme todistuksemme Herran rakkaudesta tänä epävarmuuden aikana. Hän on siunaava teitä niin että koette iloa, kun teette parhaanne elääksenne Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan kaikissa olosuhteissa.

Parhain terveisin

ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.