Additional Resource

COVID-19 به روز رسانی (Persian)

بروزرسانی: گردهمایی‌های اعضای کلیسا به طور موقت در سراسر جهان به حالت تعلیق درآمد

ریاست اول و حد نصاب دوازده رسولان کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین زمان نامهٔ زیر را در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ برای اعضای کلیسا در سراسر جهان، ارسال کرده است.

برادران و خواهران عزیز:

همان‌طور که در نامهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۰ وعده داده شد، ما همچنان بر تغییر شرایط مربوط به COVID-19 در سراسر جهان نظارت می‌کنیم.  ما توصیه‌های رهبران کلیساهای محلی، مقامات دولتی و متخصصان پزشکی را در نظر گرفته‌ایم، و رهنمودهای سرور را در این خصوص طلبیده‌ایم.  اکنون دستورالعمل بروزشده زیر را ارائه می‌کنیم.

از همین لحظه، تمام گردهمایی‌های عمومی اعضای کلیسا در سراسر جهان به طور موقت تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده‌اند. این موضوع شامل موارد زیر. می‌شود: می‌شود:

کنفرانس‌های اوتاد، کنفرانس‌های رهبری و سایر گردهمایی‌های بزرگ

کلیه خدمات عبادی عمومی، شامل جلسات آیین شام آخر

فعالیت‌های شاخه‌ها، بخش‌ها و اوتاد

هرکجا که ممکن است، لطفا تمام جلسات ضروری رهبری را از طریق تکنولوژی برگزار کنید.  سولات خاص می‌توانند به رهبران کشیشی محلی ارجاع داده شوند.  دستورالعمل‌های بیشتر در رابطه با سایر موضوعات ارائه خواهد شد.

اسقف‌ها می‌بایست با رئیس وتد خود در خصوص آن‌که چگونه می‌توانند شام آخر را حداقل یک بار در ماه برای اعضا فراهم کنند، مشورت کنند.

ما اعضا را تشویق می‌کنیم تا در تلاش‌های خدمت‌گزاریشان، مراقب یکدیگر باشند.  ما می‌بایست از سرمشق نجات‌دهنده برای برکت دادن و بالا بردن دیگران پیروی کنیم.

ما در این دوران ابهام، از عشق سرور گواهی می‌دهیم.  درحالی‌که شما تلاش خود را می‌کنید تا مژدهٔ عیسی مسیح را در هر شرایطی زندگی کنید، او به شما برکت می‌دهد تا به شادی دست بیابید.

با احترام،

ریاست اول و حد نصاب دوازده رسولان

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.