Additional Resource

COVID-19 Uaktualnienie (Polish)

Konferencja Generalna, kwiecień 2020 r.

19 marca 2020 r.

Drodzy Bracia i Siostry,

W miarę zachodzących w świecie zmian, które obserwujemy w związku z pandemią COVID-19, wprowadziliśmy modyfikacje dotyczące pracy misjonarskiej, pracy świątynnej oraz sposobów gromadzenia się i oddawania czci Bogu.

W ciągu ostatnich dni eksperci z różnych części świata przekazali nowe wytyczne. Po naradzie Pierwszego Prezydium oraz Kworum Dwunastu Apostołów uznaliśmy za słuszne bardziej zmodyfikować formułę naszej konferencji generalnej, która odbędzie się w kwietniu 2020 r.

Każda sesja będzie nadawana z małej sali konferencyjnej zlokalizowanej przy Placu Świątynnym. Pierwsze Prezydium będzie przewodniczyło tym sesjom i je prowadziło, a w sesjach brać będą bezpośredni udział tylko zaproszeni mówcy oraz osoby ofiarujące modlitwę. Muzyka na czas konferencji została nagrana z wyprzedzeniem.

Wprowadzone zmiany mają w naszym odczuciu wspomóc służby działające na rzecz spowolnienia rozprzestrzeniania się i oddziaływania pandemii. Jesteśmy wdzięczni tym ludziom i stale się za nich modlimy. Wzruszają nas liczne docierające do nas relacje o posłudze względem osób potrzebujących w tych niepewnych czasach. Modlimy się o najwspanialsze błogosławieństwa Ojca Niebieskiego dla was.

To będzie niezwykła konferencja. Będą przeważać pełne inspiracji przesłania o prawdzie i nadziei, gdy upamiętnimy Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa, słuchając Go.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów

_____

Uaktualnienie Tymczasowe regulacje dotyczące oddawania czci w świątyni

13 marca 2020

Drodzy Bracia i Siostry,

Szybko zmieniające się warunki zdrowotne na całym świecie budzą coraz większe obawy. Wiele rządów nałożyło ograniczenia, które wymagają czasowego zamknięcia szeregu świątyń. Ponieważ w duchu modlitwy staramy się zachować równowagę między tymi ograniczeniami a potrzebą kontynuowania pracy świątynnej, postanowiliśmy wprowadzić następujące tymczasowe regulacje, które od dnia 16 marca 2020 r. obowiązują we wszystkich świątyniach na całym świecie.

• Tam, gdzie rządowe lub inne ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych i/lub religijnych w rzeczywistości uniemożliwiałyby działalność świątyń, obrzędy dokonywane w zastępstwie oraz obrzędy własne zostaną tymczasowo zawieszone.

• Tam, gdzie ograniczenia rządowe lub inne nie wykluczają w całości działalności świątynnej, następujące obrzędy świątynne dla osób żyjących mogą zostać dokonane, jeśli to możliwe i tylko po wcześniejszym umówieniu: obrzędy pieczętujące męża i żonę oraz dziecko do rodziców, a także własne obrzędy wstępne i obdarowanie. W tej chwili zastępcze obrzędy świątynne nie będą wykonywane.

• Wszystkie miejsca noclegowe dla odwiedzających zostaną zamknięte.

Członkowie Kościoła otrzymają wskazówki, kiedy będą planować wizytę w świątyni celem dokonania własnych obrzędów. Personel świątyni skontaktuje się z osobami, które miały zaplanowane wizyty.

We wszystkich świątyniach zostaną podjęte kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, w tym zmniejszenie liczby personelu świątyni, ograniczenie liczby osób odwiedzających świątynię celem dokonania własnych obrzędów oraz przestrzeganie wskazówek dotyczących interakcji z osobami odwiedzającymi.

Dodatkowe informacje zostaną przekazane prezydiom świątyń, a dalsze regulacje będą wprowadzane w razie potrzeby.

Z wielką niecierpliwością czekamy na czas, kiedy świątynie będą mogły działać z pełną mocą, dzięki czemu błogosławieństwa pracy świątynnej spłyną na członków i ich przodków.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów

_____

Uaktualnienie Zgromadzenia członków Kościoła czasowo wstrzymane na całym świecie

Miejscowi przywódcy będą się naradzać, aby określić, jak umożliwić członkom przyjęcie sakramentu przynajmniej raz w miesiącu

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przesłało 12 marca 2020 r. poniższy list do członków Kościoła na świecie.

Drodzy Bracia i Siostry,

Jak obiecaliśmy to w naszym liście z dnia 11 marca 2020 r., wciąż monitorujemy zmiany warunków panujących na świecie związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. Wzięliśmy pod rozwagę rady lokalnych przywódców Kościoła, przedstawicieli rządowych oraz pracowników medycznych, a także prosiliśmy Pana o przewodnictwo w tej sprawie. Niniejszym przekazujemy Wam uaktualnione wskazówki.

Ze skutkiem natychmiastowym wszystkie publiczne zgromadzenia członków Kościoła na całym świecie zostają czasowo wstrzymane aż do wydania kolejnego oświadczenia w tej sprawie. Obejmuje to:

  • Konferencje palików, konferencje przywódców oraz inne duże zgromadzenia
  • Wszystkie publiczne nabożeństwa, w tym spotkania sakramentalne
  • Zajęcia gmin, okręgów i palików

Tam, gdzie jest to możliwe, prosimy o przeprowadzanie kluczowych spotkań przywódczych poprzez techniczne środki przekazu. Konkretne pytania można kierować do miejscowych przywódców kapłańskich. Podane zostaną dalsze wskazówki dotyczące innych kwestii.

Biskupi wraz ze swoimi prezydentami palika będą się naradzać, aby określić, jak umożliwić członkom przyjęcie sakramentu przynajmniej raz w miesiącu.

Zachęcamy członków, by nie ustawali w czynieniu posługi i troszczyli się o siebie nawzajem. Powinniśmy naśladować Zbawiciela, by błogosławić i wspierać bliźnich.

Składamy nasze świadectwo o miłości Pana w tym czasie niepewności. On Was pobłogosławi, byście odnaleźli radość, kiedy będziecie z całych sił starali się żyć według ewangelii Jezusa Chrystusa w każdych okolicznościach.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.