Additional Resource

COVID-19 Uuendamine (Estonian) 

Ajutised muudatused templis teenimisele

13. märts 2020. a.

Kallid vennad ja õed!

Kogu maailmas tekitavad ühe enam muret kiirelt muutuvad terviseolud. Paljud valitsused on kehtestanud piiranguid, mis nõuavad mitme templi ajutist sulgemist. Olles palvemeelselt püüdnud tasakaalustada neid piiranguid templitöö edasiviimise vajadusega, oleme otsustanud teha järgmiseid ajutisi muudatusi, mis hakkavad kehtima kõikides maailma templites alates 16. märtsist 2020.

• Paikades, kus valitsuse või muud piirangud avalikele ja/või usulistele kogunemistele välistavad templi tegevuse, peatatakse ajutiselt kõik asendustalitused ja talitused elavatele.

• Paikades, kus valitsuse või muud piirangud ei välista kõiki templi tegevusi, võimaldatakse järgmiseid templitalitusi elavatele vastavalt mahutavusele ja ainult kokkuleppel: abikaasade ning laste ja vanemate pitseerimistalitused ning eeltalitused ja templianni talitused elavatele. Ajutiselt asendustalitusi templites läbi ei viida.

• Kõik templi võõrastemajad on suletud.

Kiriku liikmetele antakse juhiseid, kui nad lepivad kokku aja talitusteks elavatele. Templitöötajad võtavad ühendust inimestega, kellel on aeg eelnevalt kokku lepitud.

Kõikides templites astutakse samme, et minimeerida haiguse leviku riski, sealhulgas vähendatakse templitöötajate arvu, piiratakse külastajate arvu talitustel elavatele ja külalistega suhtlemisel järgitakse juhiseid.

Templi juhatustele antakse lisainfot ja vajadusel tehakse lisamuudatusi.

Ootame ärevusega aega, mil templid saavad taas töötada täiskoormusel ja võimaldada templitöö õnnistusi liikmetele ja nende esivanematele.

Lugupidamisega

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

_____

Kiriku liikmete avalikud kogunemised kogu maailmas on ajutiselt peatatud

Kohalikud juhid peaksid pidama nõu, et otsustada, kuidas teha liikmetele võimalikuks sakramendi saamine vähemalt üks kord kuus.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum saatsid 12. märtsil 2020 järgmise kirja Kiriku liikmetele kogu maailmas.

Kallid vennad ja õed!

Nagu mainisime 11. märtsil 2020 saadetud kirjas, jätkame COVID-19-ga seotud sündmuste jälgimist kogu maailmas. Oleme kaalunud kohalike Kiriku juhtide, valitsusametnike ja meditsiinitöötajate nõu ning otsinud nendes asjades Issanda juhatust. Anname nüüd järgmised uuendatud juhised.

Praegusest hetkest alates peatatakse ajutiselt kõik Kiriku liikmete avalikud kogunemised kogu maailmas kuni edaspidise teatamiseni. Sealhulgas:

  • Vaiakonverentsid, juhtide konverentsid ja teised suured kogunemised.
  • Kõik avalikud jumalateenistused, sealhulgas sakramendikoosolekud.
  • Koguduse ja vaia üritused.

Kus võimalik, palun pidage kõiki olulisi juhtide koosolekuid tehnoloogia vahendusel. Üksikasjalikumad küsimused võib esitada kohalikele preesterluse juhtidele. Antakse muude küsimustega seotud edasised juhised.

Piiskopid peaksid pidama nõu oma vaiajuhatajaga, et otsustada, kuidas teha liikmetele võimalikuks sakramendi saamine vähemalt üks kord kuus.

Innustame liikmeid üksteise eest hoolt kandma. Peaksime järgima Päästja eeskuju, et teisi õnnistada ja abistada.

Me jagame sel ebakindluse ajal tunnistust Issanda armastusest. Ta õnnistab teid rõõmuga, kui annate endast parima, et igas olukorras Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elada.

Lugupidamisega

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.