Additional Resource

Ахлагч Дийтр Ф.Угдорф оролцох Залуучуудад зориулсан Бүсийн онцгой цугларалт

Dieter-F.-UchtdorfDownload Photo

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дийтр Ф.Угдорф 2022 оны 1-р сарын 9-нд Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын залуучуудад хандан үг хэлэх гэж байна. Тэрээр эхнэр Харрит Р.Угдорф эгчийн хамт оролцоно.

Шууд дамжуулалтыг 1-р сарын 9-ний Ням гарагийн 09:00 цагт (ОУЗЦ) 17:00 (Улаанбаатар) цагт тус тус англи, тагалог, самоа, тонга, мандарин, кантон, солонгос, япон, камбож, тайланд, монгол, индонези хэл дээр YouTube эсвэл Сүмийн Live Broadcast хуудсаар хүлээн авч үзнэ үү.

Шууд дамжуулалтын дараа YouTube дээрх нэвтрүүлгийг үзээрэй.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.